[اسم]

elf

/ɛlf/
قابل شمارش
[جمع: elves]

1 جن پری

  • 1.Elves are often portrayed as rather mischievous.
    1. جن ها اغلب نسبتا شیطان و بدجنس نشان داده می شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان