[صفت]

abnormal

/æbˈnɔrməl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more abnormal] [حالت عالی: most abnormal]

1 غیر عادی ناهنجار

  • 1.abnormal behavior
    1. رفتار غیر عادی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان