[اسم]

advent

/ˈædˌvɛnt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ظهور بروز

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیدایش حلول ظهور
formal
مترادف و متضاد appearance arrival disappearance
  • 1.With the advent of computers, many tasks have been made easier.
    1. با ظهور کامیپوتر، بسیاری از کارها آسان تر شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان