[صفت]

agreeable

/əˈgriəbəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more agreeable] [حالت عالی: most agreeable]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مطلوب دلپذیر، خوب، بشاش

معادل ها در دیکشنری فارسی: دلنشین یکدل موافق مطلوب مطبوع
  • 1.agreeable manners
    1. رفتار های مطلوب
  • 2.agreeable remarks
    2. اظهارات دلپذیر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان