[اسم]

agreement

/əˈɡriːmənt/
قابل شمارش

1 توافق‌نامه قرارداد، تفاهم‌نامه، معاهده

 • 1.An agreement was finally reached between management and employees.
  1. بالاخره تفاهم‌نامه‌ای بین مدیریت و کارکنان به دست آمد.
 • 2.The agreement was signed during a meeting at the UN.
  2. آن معاهده طی جلسه‌ای در سازمان ملل امضا شد.
an international peace agreement
توافقنامه بین‌المللی صلح
 • 1.There was broad agreement about appointing a new manager.
  1. توافق گسترده‌ای درباره تعیین یک مدیر جدید وجود داشت.
to be in agreement
توافق داشتن
 • Are we all in agreement?
  آیا همه توافق داریم؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان