[حرف ندا]

alas

/əˈlæs/

1 افسوس دریغا

معادل ها در دیکشنری فارسی: آوخ آه افسوس دریغا
formal old use
  • 1.For many people, alas, hunger is part of everyday life.
    1. برای بسیاری از مردم، افسوس، گرسنگی زندگی هر روزشان است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان