[اسم]

Amazon

/ˈæməzɑːn/
غیرقابل شمارش

1 آمازون (کمپانی فروش اینترنتی)

2 زن جنگجو [اساطیر یونانی] (amazon)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان