[اسم]

Anna

/ˈænə/
غیرقابل شمارش

1 آنا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان