[اسم]

Anne

/ˈæn/
غیرقابل شمارش

1 ان (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان