[اسم]

anonymity

/ˌænəˈnɪməti/
غیرقابل شمارش

1 ناشناسی مخفی کردن نام اصلی

  • 1. Names of people in the book were changed to preserve anonymity.
    1 . اسامی افراد در این کتاب تغییر کرده‌اند تا ناشناسی حفظ شود.
  • 2. The person donating the money insisted on complete anonymity.
    2 . فردی که پول را اهدا کرده اصرار بر مخفی کردن نام اصلی خود داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان