[ضمیر]

anyone

/ˈen.iː.wʌn/

1 هیچ‌کس کسی

مترادف و متضاد anybody
  • 1.I haven't told anyone.
    1. من به هیچ‌کس نگفته‌ام.
  • 2.Was there anyone you knew at the meeting?
    2. آیا کسی در جلسه بود که تو او را بشناسی [کسی را در آن جلسه می‌شناختی]؟

2 هر کس هر کسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: هر که هر کس
  • 1.Anyone can learn to swim,
    1. هر کسی می‌تواند شنا کردن یاد بگیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان