[اسم]

architect

/ˈɑrkəˌtɛkt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 معمار

معادل ها در دیکشنری فارسی: آرشیتکت مهندس معمار معمار طراح
مترادف و متضاد building consultant designer planner
  • 1.An architect must have a knowledge of the materials that will be used in his structures.
    1. یک معمار باید دانشی از موادی که ساختمان از آن ساخته می‌شود، داشته باشد.
  • 2.The house was designed by architect Louis Kahn.
    2. خانه توسط معمار "لوئی کان" طراحی شده بود.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان