[اسم]

baker

/ˈbeɪ.kər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نانوا شیرینی‌پز

معادل ها در دیکشنری فارسی: خباز نانوا
  • 1.My father is a baker.
    1. پدرم نانوا است.

2 بیکر (نام خانوادگی) (Baker)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان