bald


/bɔːld/
/bɔːld/

صفت
1
bald [صفت]
1
طاس بی‌مو، کچل

تفضیلی: balder عالی: baldest 
مترادف:   bald-headed hairless
متضاد:   hairy
  • 1. او از 20 سالگی داشت کچل می‌شد.
  • 2. He has a bald spot.
    2. او یک نقطه کچلی دارد. [بخشی از سرش مو ندارد.]
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان