[اسم]

Barcelona

/ˌbɑːrsəˈləʊnə/
غیرقابل شمارش

1 بارسلون [شهری در اسپانیا]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان