[اسم]

barman

/ˈbɑːrmən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پیشخدمت بار (مرد)

مترادف و متضاد bar tender
  • 1.The night time barman is really really cool and he's extremely good looking.
    1. پیشخدمت بار شیفت شب واقعا باحال است و بیش از حد خوش تیپ است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان