[اسم]

bathos

/bˈæθoʊz/
غیرقابل شمارش

1 پاداوج افت، تنزل از مطالب عالی به چیزهای پیش پا افتاده

مترادف و متضاد anticlimax
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان