[اسم]

bathroom

/ˈbæθruːm/
قابل شمارش

1 حمام - دستشویی

معادل ها در دیکشنری فارسی: حمام مستراح
مترادف و متضاد lavatory restroom shower
  • 1.Go and wash your hands in the bathroom.
    1. برو و دست‌هایت را در دستشویی بشوی.
  • 2.She stared at herself in the bathroom mirror.
    2. او در آینه دستشویی به خودش خیره شد.
to go to the bathroom
دستشویی رفتن
  • I really need to go to the bathroom.
    من واقعاً نیاز دارم به دستشویی بروم.
an ensuite bathroom
حمام-دستشویی یک جا
کاربرد واژه bathroom به معنی حمام - دستشویی
واژه bathroom به‌معنای حمام - دستشویی به اتاقی گفته می‌شود که در آن توالت و سینک دستشویی قرار دارد. معمولاً در این اتاق دوش حمام و وان حمام هم قرار دارد. برای همین در انگلیسی آمریکایی این واژه هم به دستشویی و هم به حمام اطلاق می‌شود. فرق bath با bathroom در این است که منظور از bath عمل حمام کردن و یا وان حمام است، اما bathroom به اتاقی که این عمل در آن انجام می‌شود اشاره دارد. پس وقتی می‌گوییم "حمام کجاست" یا "می‌خواهم حمام را تمیز کنم" از bathroom استفاده می‌کنیم:
"Where is the bathroom" (حمام کجاست؟)
"I'm going to clean the bathroom" (من می‌خواهم حمام را تمیز کنم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان