[اسم]

battery

/ˈbæt̬.ə.ri/
قابل شمارش

1 باتری

معادل ها در دیکشنری فارسی: باتری پیل انباره
مترادف و متضاد accumulator cell power unit
 • 1.My car has a dead battery.
  1. ماشین من باتری‌اش تمام شده است.
 • 2.This alarm clock takes two double-A batteries.
  2. این ساعت زنگی دو تا باتری قلمی می‌خورد.
a car/torch/phone ... battery
باتری ماشین/چراغ/تلفن و...
 • Have you checked your mobile phone battery?
  آیا باتری موبایلت را چک کرده‌ای؟
a rechargeable battery
باتری قابل شارژ
 • The camera uses rechargeable batteries.
  دوربین از باتری‌های قابل شارژ استفاده می‌کند.
to change/replace the battery
باتری عوض کردن
 • You may need to change the battery in the smoke alarm.
  شاید لازم باشد باتری هشدار آتش‌سوزی را عوض کنید.
to charge/recharge a battery
باتری را شارژ کردن
 • It takes eight hours to fully recharge the battery.
  هشت ساعت طول می‌کشد تا باتری کامل شارژ شود.
a battery-powered radio
رادیو باتری‌خور

2 ضرب و شتم ضرب و جرح

معادل ها در دیکشنری فارسی: ضرب
مترادف و متضاد assault
 • 1.Her husband was accused of assault and battery.
  1. شوهر او به حمله و ضرب و شتم متهم شده بود.

3 مرغداری

 • 1.a battery hen
  1. یک مرغداری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان