[اسم]

bookkeeper

/ˈbʊkkiːpər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دفتردار حسابدار

معادل ها در دیکشنری فارسی: دفتردار
  • 1.have you seen the new bookkeeper?
    1. دفتردار جدید را دیده اید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان