[صفت]

boorish

/ˈbʊrɪʃ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more boorish] [حالت عالی: most boorish]

1 بی ادبانه گستاخانه

مترادف و متضاد impolite rude polite
  • 1.Bob apologized for his boorish behavior at the party.
    1. "باب" بخاطر رفتار بی ادبانه اش در مهمانی، عذرخواهی کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان