[اسم]

bridegroom

/ˈbraɪdɡruːm/
قابل شمارش

1 داماد

معادل ها در دیکشنری فارسی: داماد
  • 1.I enjoyed the bridegroom’s speech.
    1. من از سخنرانی داماد لذت بردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان