[اسم]

brunette

/bruˈnɛt/
قابل شمارش

1 (زن) مو قهوه ای

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان