[اسم]

bulletin

/ˈbʊlɪtən/
قابل شمارش

1 گزارش خبری کوتاه (رادیو یا تلویزیون) بولتن، خلاصه آخرین رویدادها

  • 1. There was a live bulletin reporting on the economy of the city.
    1 . یک گزارش خبری زنده داشت درباره اقتصاد شهر گزارش می‌داد.

2 خبرنامه نشریه

the monthly church bulletin
خبرنامه ماهانه کلیسا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان