[اسم]

changing room

/ˈʧeɪnʤɪŋ rum/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اتاق تعویض لباس اتاق پرو

  • 1.There's no changing room in my boutique.
    1. در مغازه لباس فروشی من، اتاق تعویض لباس وجود ندارد [بوتیک من، اتاق پرو ندارد].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان