[صفت]

cheerful

/ˈtʃɪr.fəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more cheerful] [حالت عالی: most cheerful]

1 شاد خوشحال

مترادف و متضاد bright glad happy jolly sad
 • 1.He's usually pretty cheerful.
  1. او معمولاً خیلی شاد است.
cheerful voice/smile/manner ...
صدا/لبخند/رفتار و... شاد
 • ‘I’m Robyn,’ she said with a cheerful smile.
  او با لبخندی شاد گفت: «من "رابین" هستم.»

2 روشن (رنگ) دلباز (اتاق و...)، روح‌نواز، شاد

 • 1.The doctor's waiting room was bright and cheerful.
  1. اتاق انتظار (مطب) پزشک روشن و دلباز بود.
 • 2.Walls were painted in cheerful colors.
  2. دیوارها به رنگ‌های روشن نقاشی شده بودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان