[اسم]

cheese

/tʃiːz/
غیرقابل شمارش

1 پنیر

 • 1. a slice of cheese
  1 . یک تکه پنیر
 • 2. goat's cheese
  2 . پنیر بز
 • 3. I like soft French cheeses.
  3 . من پنیر نرم فرانسوی را دوست دارم.
 • 4. I prefer hard cheeses, like Cheddar.
  4 . من پنیرهای سفت را ترجیح می دهم، مانند چدار.
کاربرد واژه cheese به معنای پنیر
واژه cheese به معنای پنیر به نوعی خوراکی گفته می شود که از شیر درست می شود و می تواند سفت یا نرم باشد و معمولا سفید رنگ یا زرد رنگ است. در ایران این نوع خوراکی بیشتر در وعده صبحانه کاربرد دارد اما در آمریکا یا کشورهای غربی بیشتر از انواع زرد پنیر برای آشپزی (مخصوصا آشپزی ایتالیایی) استفاده می کنند. انواع مختلفی پنیر داریم. مثلا:
"Cheddar cheese" (پنیر چدار)
"goat’s cheese" (پنیر بز)
"French cheese" (پنیر فرانسوی)
واژه cheese در انگلیسی اسم غیرقابل شمارش محسوب می شود و از این کلمات برای شمارش آن استفاده می شود:
"a chunk of cheese" (یک قالب پنیر)
"a piece of cheese" (یک تکه پنیر)
"a slice of cheese" (یک برش پنیر)
البته در موارد غیررسمی و محاوره واژه cheese به صورت جمع نیز به کار می رود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان