[اسم]

chemist

/ˈkem.əst/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شیمی‌دان

معادل ها در دیکشنری فارسی: شیمی‌دان
  • 1.Is he a chemist or a physicist?
    1. او شیمی‌دان است یا فیزیک‌دان؟

2 داروساز داروفروش

معادل ها در دیکشنری فارسی: داروساز
  • 1.My girlfriend's mom is a chemist.
    1. مادر دوست دخترم، داروساز است.

3 داروخانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان