[صفت]

childish

/ˈtʃɑɪl.dɪʃ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more childish] [حالت عالی: most childish]

1 احمقانه کودکانه، بچگانه

مترادف و متضاد immature mature
  • 1. childish handwriting
    1 . دستخط کودکانه
  • 2. Don't act so childish!
    2 . انقدر احمقانه رفتار نکن!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان