[صفت]

counterfeit

/ˈkaʊnərˌfɪt/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تقلبی جعلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تقلبی جعلی مجعول قلب
  • 1.A counterfeit watch
    1. ساعت تقلبی
  • 2.counterfeit money
    2. پول تقلبی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان