[اسم]

dude

/dud/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرد پسر، رفیق

معادل ها در دیکشنری فارسی: مرد
informal
مترادف و متضاد guy
  • 1.Hey dude, what’s up?
    1. هی مرد [رفیق]، چه خبر؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان