[اسم]

dung

/dʌŋ/
غیرقابل شمارش

1 مدفوع حیوانات پهن

مترادف و متضاد manure
  • 1. There was cow dung all over the field.
    1 . در سرتاسر مزرعه پهن گاو وجود داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان