[فعل]

to earn

/ɜrn/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: earned] [گذشته: earned] [گذشته کامل: earned]

1 (پول) در آوردن درآمد داشتن، به‌دست آوردن (پول)

مترادف و متضاد receive receive a salary of lose pay out
 • 1. How much do you earn, if you don't mind me asking?
  1 . شما چقدر درآمد دارید، اگر از پرسیدن من ناراحت نمی‌شوید؟
to earn money
پول درآوردن
 • She earns about $50,000 a year.
  او حدودا 50،000 دلار در سال درآمد دارد.
to earn a living
پول درآوردن [شغل داشتن]
 • She earned a living as a part-time secretary.
  او به‌عنوان منشی نیمه وقت پول درمی‌آورد.
to earn somebody something
چیزی برای کسی به ارمغان آوردن
 • His victory in the tournament earned him $50 000.
  پیروزی او در تورنمنت برایش 50000 دلار به ارمغان آورد.

2 به‌دست آوردن (به کسی) تعلق گرفتن

مترادف و متضاد gain
to earn something
چیزی به دست آوردن
 • As a teacher, she had earned the respect of her students.
  به‌عنوان معلم، او احترام دانش‌آموزانش را به‌دست آورد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان