[اسم]

elixir

/ɪˈlɪksər/
قابل شمارش

1 اکسیر معجون

معادل ها در دیکشنری فارسی: اکسیر
مترادف و متضاد potion
  • 1.the elixir of life
    1. اکسیر زندگی (جاودانگی)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان