[اسم]

Elise

/ɪlˈiːz/
غیرقابل شمارش

1 الیز [اسم دخترانه]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان