[اسم]

engineer

/ˌen.dʒəˈnɪr/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مهندس

معادل ها در دیکشنری فارسی: مهندس
مترادف و متضاد builder designer planner
mechanical/electrical/software/civil ... engineer
مهندس مکانیک/برق/نرم‌افزار/عمران و...
  • He trained as a civil engineer.
    او به عنوان یک مهندس عمران آموزش دید [درس خواند].
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان