[اسم]

envelope

/ˈen.vəˌloʊp/
قابل شمارش

1 پاکت (نامه)

مترادف و متضاد covering wrapper
  • 1. She ripped open the envelope.
    1 . او پاکت نامه را پاره کرد (و باز کرد).
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان