[قید]

ever

/ˈev.ər/
غیرقابل مقایسه

1 تابه‌حال (در ساختار حال کامل) تا حالا

مترادف و متضاد until now up till now
 • 1.“Have you ever thought of a career change?” “No I haven't.”
  1. «تابه‌حال به تغییر حرفه فکر کرده‌ای؟» «نه، نکرده‌ام.»
 • 2.Have you ever been to London?
  2. آیا تابه‌حال در لندن بوده‌ای [آیا تابه‌حال به لندن رفته‌ای]؟

2 همیشه ابد

مترادف و متضاد always at all times forever never
to live happily ever after
تا ابد به خوبی و خوشی زندگی کردن
 • She married the prince and they lived happily ever after.
  او با شاهزاده ازدواج کرد و آنها تا ابد به خوبی و خوشی زندگی کردند.
for ever (and ever)
تا ابد (و برای همیشه)
 • He said he would love her for ever (and ever).
  او گفت تا ابد (و برای همیشه) عاشق او خواهد بود.
(a comparative adj.) than ever
(صفت تفضیلی) از همیشه
 • 1. It was raining harder than ever.
  1. باران داشت شدیدتر از همیشه می‌بارید.
 • 2. The smell is worse than ever.
  2. بو از همیشه بدتر است.

3 زمانی

مترادف و متضاد at any point at any time on any occasion
to be ever in someplace
زمانی جایی بودن
 • 1. If you're ever in Atlanta, give me a call.
  1. اگر زمانی در "آتلانتا" بودی، به من زنگ بزن.
 • 2. If you're ever in Miami, come and see us.
  2. اگر زمانی در "میامی" بودی، به دیدن ما بیا.

4 هرگز (نشانه تأکیدی منفی) هیچ‌وقت

معادل ها در دیکشنری فارسی: هیچ‌وقت هیچ‌گاه هرگز
مترادف و متضاد never
 • 1.Don't you ever get tired?
  1. آیا هیچ‌وقت خسته نمی‌شوی؟
 • 2.Nothing ever happens here.
  2. اینجا هرگز هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
hardly ever
تقریباً هرگز/به‌ندرت
 • She hardly ever goes out.
  او به‌ندرت بیرون می‌رود.

5 [نشانه تأکیدی برای بیان تعجب در سوال] آخر

 • 1.Who ever heard of a grown man being frightened of the dark?
  1. آخر چه کسی شنیده است که یک مرد بالغ از تاریکی بترسد؟
 • 2.Why ever did you agree?
  2. آخر چرا موافقت کردی؟

6 به‌طور پیوسته به‌طور مداوم، به‌طور فزاینده

مترادف و متضاد constantly increasingly
 • 1.Their debts grew ever larger.
  1. بدهی‌های آن‌ها به‌طور پیوسته افزایش یافت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان