[فعل]

to fade

/feɪd/
فعل ناگذر
[گذشته: faded] [گذشته: faded] [گذشته کامل: faded]

1 ناپدید شدن محو شدن

 • 1. Her smile faded.
  1 . لبخندش محو شد.
 • 2. The afternoon light began to fade.
  2 . روشنایی بعدازظهر شروع به ناپدید شدن کرد.

2 کم‌رنگ شدن (در مورد رنگ پارچه و فرش و...) پریدن

 • 1. If you hang your clothes out in the sun, they will fade.
  1 . اگر لباس‌هایت را زیر آفتاب روشن آویزان کنی [پهن کنی]، کم‌رنگ می‌شوند [رنگشان خواهد پرید].
 • 2. Will this shirt fade when I wash it?
  2 . آیا وقتی این پیراهن را بشویم، کم‌رنگ خواهد شد؟

3 ضعیف شدن (صدای رادیو و تلویزیون و...)

 • 1. The music began to fade.
  1 . (صدای) موسیقی شروع به ضعیف شدن کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان