[صفت]

fearful

/ˈfɪrfəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more fearful] [حالت عالی: most fearful]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ترسیده وحشت‌زده و نگران

معادل ها در دیکشنری فارسی: بیمناک ترسان ترسیده هراسان
مترادف و متضاد fearless
  • 1.They were fearful that they would miss their plane.
    1. آن ها ترسیده [نگران] بودند که از پروازشان جا بمانند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان