[صفت]

feminine

/ˈfɛmənən/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more feminine] [حالت عالی: most feminine]

1 زنانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: زنانه
مترادف و متضاد female womanlike womanly masculine
a feminine voice
یک صدای زنانه
feminine beauty
زیبایی زنانه

2 مؤنث (دستور زبان)

معادل ها در دیکشنری فارسی: مونث
specialized
مترادف و متضاد female masculine
  • 1.The German word for a flower is feminine.
    1. در آلمانی واژه "گل"، مؤنث است.
[اسم]

the feminine

/ˈfɛmənən/
غیرقابل شمارش

3 جنسیت مونث

specialized
مترادف و متضاد masculine

4 واژه مونث (feminine)

specialized
مترادف و متضاد masculine
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان