[اسم]

floodwater

/ˈflʌdwɔːtər/
غیرقابل شمارش

1 آب به جا مانده بعد از سیل سیلاب

  • 1.The floodwaters have now receded.
    1. سیلاب اکنون پسروی کرده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان