[صفت]

French

/frɛnʧ/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فرانسوی

معادل ها در دیکشنری فارسی: فرانسوی
French Food Recipes
دستورپخت‌ غذاهای فرانسوی
[اسم]

French

/frɛnʧ/
غیرقابل شمارش

2 زبان فرانسوی

معادل ها در دیکشنری فارسی: فرانسوی فرانسه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان