[صفت]

genuine

/ˈdʒen.ju.ɪn/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more genuine] [حالت عالی: most genuine]

1 واقعی اصل

مترادف و متضاد authentic
genuine leather
چرم اصل

2 بی‌ریا بی‌غل‌وغش، صادق

a very genuine person
یک فرد بسیار بی‌ریا

3 صادقانه

  • 1. He made a genuine attempt to improve conditions.
    1 . او صادقانه برای بهبود شرایط تلاش کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان