[صفت]

gorgeous

/ˈgɔrʤəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more gorgeous] [حالت عالی: most gorgeous]

1 زیبا جذاب، خوشگل

مترادف و متضاد attractive beautiful good-looking lovely ugly uninteresting
  • 1. You look gorgeous!
    1 . خوشگل شدی!
my gorgeous doll
عروسک زیبای من

2 عالی بسیار خوب

  • 1. The weather was gorgeous!
    1 . هوا عالی بود!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان