[صفت]

gravelled

/ɡɹˈævəld/
غیرقابل مقایسه

1 سنگریزه‌ای پر از سنگریزه

معادل ها در دیکشنری فارسی: شوسه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان