[اسم]

gravel

/ˈɡrævl/
غیرقابل شمارش

1 سنگریزه شن

معادل ها در دیکشنری فارسی: ریگ سنگ‌ریزه
  • 1.A gravel drive led up to the house.
    1. یک مسیر سنگریزه‌ای به خانه منتهی می شد.
  • 2.a gravel path
    2. مسیر شنی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان