[اسم]

greenhouse

/ˈɡriːnhaʊs/
قابل شمارش

1 گلخانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: گلخانه‌ای گلخانه گرم‌خانه
مترادف و متضاد glasshouse
  • 1.Plants were grown in a greenhouse under natural light.
    1. گیاهان در گلخانه زیر نور طبیعی رشد می کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان