[اسم]

greenhouse gas

/ˈgrinˌhaʊs gæs/
قابل شمارش

1 گاز گلخانه‌ای

  • 1.The greenhouse gases are harmful to the environment.
    1. گازهای گلخانه‌ای برای محیط زیست مضر هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان