[حرف ندا]

hi

/hɑɪ/

1 سلام

informal
مترادف و متضاد hello hi there bye goodbye
  • 1. Hi guys!
    1 . سلام بچه‌ها!
  • 2. Hi, how're you doing?
    2 . سلام، حالت چطور است؟
کاربرد حرف ندای hi به معنای سلام
حرف ندای hi حالت غیررسمی واژه hello به معنای سلام، درود است که افراد هنگام رسیدن به هم یا شروع کردن مکالمه پشت تلفن از آن استفاده می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان